Neslia Øvre i Rosendal

Dette er eit samarbeid mellom Kvinnherad Bygg AS og Rosendal Eigedom AS.
3 stk bustader er ferdige og den 4 på begynt. 3 stk to mannsbustader er starta opp.

Det er ledige tomter med moglegheit for einebustad og tomannbustad

Antall tomter
28 stk
Hustype
Einebustad og tomannbustad