Ospelunden Byggefelt i Uskedal

Dette er eit samarbeid mellom Kvinnherad Bygg AS og Oddbjørn Kroka.
Det første huset vart bygd i 2013, og tredje og siste byggetrinn er no i gang. Feltet består av både einebustader og tomannsbustader. Det er ca. 35 tomter att.

Antall tomter
66 stk
Antall tomter igjen
32
Hustype
Einebustad og tomannsbustad
Prosjektet startet
2013