Stuhaugen byggefelt i Herøysundet

Her er det totalt 14 tomter. Prosjektet starta med veg i 2021, og bygging av einebustader tok til i 2021. 3 stk einebustader er flytta inni og 2stk er under oppføring. 2stk tomannsbustad er byggemeldt og klar til oppføring ved sal . Her blir det kort veg til skule, barnehage,
badestrand og idrettsbane.

Antall tomter
14 stk
Prosjektet startet
2021
Hustype
Enebolig